ԳԼԽԱՎՈՐ / ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ / Գարիկ Սիրոյան

Գարիկ Սիրոյան

Գարիկ Սիրոյան

Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Ինստիտուցիոնալ մասնագետ, ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները