Գլխավոր / Բլոգ / ՇՄԶ տեղեկանք

ՇՄԶ տեղեկանք

Համաձայն հաշվապահների միջազգային կրթական ստանդարտների՝ յուրաքանչյուր հաշվապահի անհրաժեշտ է վաստակել ՇՄԶ միավորներ։

EduX ուսումնական կենտրոնի կողմից կազմակերպվող հարկային թեմայով սեմինարների և «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները» թեմայով դասընթացի վերջում տրվում է ՇՄԶ տեղեկանք։

 Վերջին 2 ամիսների ընթացքում մենք արդեն 50-ից ավելի մասնագետի շնորհել ենք ՇՄԶ տեղեկանք։