Գլխավոր / Սեմինարներ

Սեմինարներ

  • Ժորա Սարգսյան
  • Օրի Ալավերդյան
  • Ասանեթ Ալոյան
  • Գոհար Օհանյան
  • Մարիամ Մանուկյան
  • Նաիրուհի Ավետիսյան
  • Հովհաննես Յանիկյան
  • Մերուժան Գալստյան
  • Գայանե Հակոբյան

Սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգավորումներ

«Սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգավորումներ» թեմայով դասընթացի շրջանակում անդրադարձ կկատարվի հետևյալին՝

«Սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգավորումներ» թեմայով դասընթացի շրջանակում անդրադարձ կկատարվի հետևյալին՝

Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողական մեխանիզմները

#Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողական մեխանիզմները» վերտառությամբ սեմինար։

#Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողական մեխանիզմները» վերտառությամբ սեմինար։

Աշխատանքային օրենսդրության ամենակիրառելի կարգավորումներն ու վերջին փոփոխությունները

Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության ամենակիրառելի կարգավորումներն ու վերջին փոփոխությունները» վերտառությամբ սեմինար։

Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության ամենակիրառելի կարգավորումներն ու վերջին փոփոխությունները» վերտառությամբ սեմինար։

Ավելացված արժեքի հարկ

Ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ-ն) ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների իրականացման համար օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է:

Ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ-ն) ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների իրականացման համար օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է:

Շահութահարկ

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է սեմինարների և դասընթացների այնպիսի թեմաներ, որոնց առաջնահերթությունը ապացուցված է։

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է սեմինարների և դասընթացների այնպիսի թեմաներ, որոնց առաջնահերթությունը ապացուցված է։

Եկամտային հարկ․տարեկան հաշվարկ, հայտարարագիր

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է Եկամտային հարկ․տարեկան հաշվարկ, հայտարարագիր թեմայով սեմինար։

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է Եկամտային հարկ․տարեկան հաշվարկ, հայտարարագիր թեմայով սեմինար։

Հարկային օրենսդրության հաստատված փոփոխությունները

Հարկային համակարգի մասին իրազեկված լինելը կարևոր է, իսկ հարկային օրենսդրության մասին տեղեկացված լինելը՝ առաջնահերթություն։

Հարկային համակարգի մասին իրազեկված լինելը կարևոր է, իսկ հարկային օրենսդրության մասին տեղեկացված լինելը՝ առաջնահերթություն։

Տրանսֆերային գնագոյացում

Աշխարհում լայն տարածում ունեցող հարկային վարչարարության գործիքներից մեկը՝ տրանսֆերային գնագոյացումը, 2020 թվականից կիրառվում է նաև Հայաստանում։

Աշխարհում լայն տարածում ունեցող հարկային վարչարարության գործիքներից մեկը՝ տրանսֆերային գնագոյացումը, 2020 թվականից կիրառվում է նաև Հայաստանում։

Էլեկտրոնային դրամարկղային գրքերի հաշվառման ու դրամարկղային գործառնությունների գրանցման կարգը

Edux կրթական ակադեմիան շարունակում է ձեռքը պահել արդի թեմաների զարկերակին։

Edux կրթական ակադեմիան շարունակում է ձեռքը պահել արդի թեմաների զարկերակին։

Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ

Edux կրթական ակադեմիան, շարունակելով հարկատեսակների մասին մանրամասն իրազեկման ուղին՝ այս անգամ առաջարկում է Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկի և վերջինիս փոփոխությունների մասին սեմինար։

Edux կրթական ակադեմիան, շարունակելով հարկատեսակների մասին մանրամասն իրազեկման ուղին՝ այս անգամ առաջարկում է Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկի և վերջինիս փոփոխությունների մասին սեմինար։

Տրանսֆերային գնագոյացում հայացք պրակտիկայից

Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները ուղենշային նշանակություն ունեն պետությունների համար՝ առավել թափանցիկ դարձնելու հարկային քաղաքականությունը և ուղղված են ապահովելու ամբողջ աշխարհում տրանսֆերային գնագոյացման արդարությունը և ճշգրտությունը:

Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները ուղենշային նշանակություն ունեն պետությունների համար՝ առավել թափանցիկ դարձնելու հարկային քաղաքականությունը և ուղղված են ապահովելու ամբողջ աշխարհում տրանսֆերային գնագոյացման արդարությունը և ճշգրտությունը:

Օտարերկրացիների` աշխատանքի ներգրավման հարթակից օգտվելու հմտությունները

Edux կրթական ակադեմիան, հաշվի առնելով թեմայի արդիականությունն ու հմտության տիրապետման անհրաժեշտությունը, կազմակերպում է «Օտարերկրացիների` աշխատանքի ներգրավման հարթակից օգտվելու հմտությունները» թեմայով սեմինարը։

Edux կրթական ակադեմիան, հաշվի առնելով թեմայի արդիականությունն ու հմտության տիրապետման անհրաժեշտությունը, կազմակերպում է «Օտարերկրացիների` աշխատանքի ներգրավման հարթակից օգտվելու հմտությունները» թեմայով սեմինարը։

Սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգավորումներ

«Սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգավորումներ» թեմայով դասընթացի շրջանակում անդրադարձ կկատարվի հետևյալին՝

«Սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգավորումներ» թեմայով դասընթացի շրջանակում անդրադարձ կկատարվի հետևյալին՝

Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողական մեխանիզմները

#Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողական մեխանիզմները» վերտառությամբ սեմինար։

#Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողական մեխանիզմները» վերտառությամբ սեմինար։

Աշխատանքային օրենսդրության ամենակիրառելի կարգավորումներն ու վերջին փոփոխությունները

Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության ամենակիրառելի կարգավորումներն ու վերջին փոփոխությունները» վերտառությամբ սեմինար։

Edux կրթական ակադեմիան, հավատարիմ մնալով ժամանակի պահանջով հաստատված կարևորագույն թեմաների ուսումնասիրման հանձնառությանը, առաջարկում է «Աշխատանքային օրենսդրության ամենակիրառելի կարգավորումներն ու վերջին փոփոխությունները» վերտառությամբ սեմինար։

Ավելացված արժեքի հարկ

Ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ-ն) ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների իրականացման համար օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է:

Ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ-ն) ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների իրականացման համար օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է:

Շահութահարկ

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է սեմինարների և դասընթացների այնպիսի թեմաներ, որոնց առաջնահերթությունը ապացուցված է։

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է սեմինարների և դասընթացների այնպիսի թեմաներ, որոնց առաջնահերթությունը ապացուցված է։

Եկամտային հարկ․տարեկան հաշվարկ, հայտարարագիր

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է Եկամտային հարկ․տարեկան հաշվարկ, հայտարարագիր թեմայով սեմինար։

Edux կրթական ակադեմիան, առաջնորդվելով աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների պատրաստման պահանջարկով՝ առաջարկում է Եկամտային հարկ․տարեկան հաշվարկ, հայտարարագիր թեմայով սեմինար։

Հարկային օրենսդրության հաստատված փոփոխությունները

Հարկային համակարգի մասին իրազեկված լինելը կարևոր է, իսկ հարկային օրենսդրության մասին տեղեկացված լինելը՝ առաջնահերթություն։

Հարկային համակարգի մասին իրազեկված լինելը կարևոր է, իսկ հարկային օրենսդրության մասին տեղեկացված լինելը՝ առաջնահերթություն։

Տրանսֆերային գնագոյացում

Աշխարհում լայն տարածում ունեցող հարկային վարչարարության գործիքներից մեկը՝ տրանսֆերային գնագոյացումը, 2020 թվականից կիրառվում է նաև Հայաստանում։

Աշխարհում լայն տարածում ունեցող հարկային վարչարարության գործիքներից մեկը՝ տրանսֆերային գնագոյացումը, 2020 թվականից կիրառվում է նաև Հայաստանում։

Էլեկտրոնային դրամարկղային գրքերի հաշվառման ու դրամարկղային գործառնությունների գրանցման կարգը

Edux կրթական ակադեմիան շարունակում է ձեռքը պահել արդի թեմաների զարկերակին։

Edux կրթական ակադեմիան շարունակում է ձեռքը պահել արդի թեմաների զարկերակին։

Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ

Edux կրթական ակադեմիան, շարունակելով հարկատեսակների մասին մանրամասն իրազեկման ուղին՝ այս անգամ առաջարկում է Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկի և վերջինիս փոփոխությունների մասին սեմինար։

Edux կրթական ակադեմիան, շարունակելով հարկատեսակների մասին մանրամասն իրազեկման ուղին՝ այս անգամ առաջարկում է Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկի և վերջինիս փոփոխությունների մասին սեմինար։

Տրանսֆերային գնագոյացում հայացք պրակտիկայից

Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները ուղենշային նշանակություն ունեն պետությունների համար՝ առավել թափանցիկ դարձնելու հարկային քաղաքականությունը և ուղղված են ապահովելու ամբողջ աշխարհում տրանսֆերային գնագոյացման արդարությունը և ճշգրտությունը:

Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները ուղենշային նշանակություն ունեն պետությունների համար՝ առավել թափանցիկ դարձնելու հարկային քաղաքականությունը և ուղղված են ապահովելու ամբողջ աշխարհում տրանսֆերային գնագոյացման արդարությունը և ճշգրտությունը:

Օտարերկրացիների` աշխատանքի ներգրավման հարթակից օգտվելու հմտությունները

Edux կրթական ակադեմիան, հաշվի առնելով թեմայի արդիականությունն ու հմտության տիրապետման անհրաժեշտությունը, կազմակերպում է «Օտարերկրացիների` աշխատանքի ներգրավման հարթակից օգտվելու հմտությունները» թեմայով սեմինարը։

Edux կրթական ակադեմիան, հաշվի առնելով թեմայի արդիականությունն ու հմտության տիրապետման անհրաժեշտությունը, կազմակերպում է «Օտարերկրացիների` աշխատանքի ներգրավման հարթակից օգտվելու հմտությունները» թեմայով սեմինարը։