Գլխավոր / Դասախոսներ / Ալմինե Սողոմոնյան

Ալմինե Սողոմոնյան

Ալմինե Սողոմոնյան

Հանրային հատվածի որակավորված հաշվապահ և ներքին որակավորված աուդիտոր

Մասնագիտական փորձ

Հոկտեմբեր  2019 – Մարտ  2020

Հոկտեմբեր  2018 – Սեպտեմբեր  2019

Մայիս 2013 –  Հուլիս  2018

Հունվար 2008 –  Ապրիլ  2015

Նոյեմբեր  2004 – Դեկտեմբեր 2008

Հունվար 2003 – Հոկտեմբեր 2004

Կրթուրթյուն

1993-1998

Դասավանդվող առարկաները

Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ

EduX կրթական կենտրոնում մեկնարկում է «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» դասընթացը։

EduX կրթական կենտրոնում մեկնարկում է «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» դասընթացը։