ԳԼԽԱՎՈՐ / ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ / Ալմինե Սողոմոնյան

Ալմինե Սողոմոնյան

Ալմինե Սողոմոնյան

OnCourse հիմնադիր, գլխավոր հաշվապահ

Ալմինե Սողոմոնյանը ուսանել է Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանում,Ֆինանսահաշվային  ֆակուլտետ, «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» բաժնում։
2004թ. նոյեմբերից 2008թ. դեկտեմբերը աշխատել է՝ որպես հաշվապահ «Իմէքս Գրուպ » ՍՊԸ-ում,  2008թ. հունվարից 2015 թ. ապրիլը՝ նյութական ռեսուրսների, աշխատանքի և աշխատավարձի հաշվառման ենթաբաժնի պետ  «Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸ-ում (խոշոր հարկ վճարող), 2013թ. մայիսից 2018թ հուլիսը՝ գխավոր հաշվապահ «Իսոլա » ՍՊԸ-ում (խոշոր հարկ վճարող), 2018թ. հոկտեմբերից  2019թ. սեպտեմբերը՝ դասախոս  «ՀՊՏՀ քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում, 2019թ.հոկտեմբերից 2020թ. մարտը՝ գլխավոր հաշվապահի ժ/Պ  «Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոն » ՀԿ-ում։
Ներկայումս հանդիսանում է OnCourse ուսումնական կենտրոնի հիմնադիրը։
 

Դասավանդվող առարկաները

«Ֆինանսական հաշվառման հիմուքներ»

EduX կրթական կենտրոնում մեկնարկում է «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» դասընթացը։

Մեկնարկ՝ 25.09.2023

EduX կրթական կենտրոնում մեկնարկում է «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» դասընթացը։