ԳԼԽԱՎՈՐ / ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ / Ավետիք Մովսիսյան

Ավետիք Մովսիսյան

Ավետիք Մովսիսյան

Որակավորված փորձագետ-հաշվապահ, ՖՀՄՍ-ների գծով խորհրդատու

Ավետիք Մովսիսյանը հանդիսանում է դասավանդման և խորհրդատվության մեծ փորձառությամբ ՖՀՄՍ-ների փորձառու և արհեստավարժ մասնագետ։

Նա պարբերաբար անցկացնում է ՖՀՄՍ-ների խորացված դասընթացներ գլխավոր հաշվապահների, աուդիտորների և այլ ֆինանսական մասնագետների համար։

2009թ.-ին Ֆինանսների Նախարարության կողմից Ավետիք Մովսիսյանը հրավիրվել է որպես ՖՀՄՍ-ների պաշտոնական թարգմանության խմբի փորձագետ։  Հանդիսանում է հայկական և միջազգային հաշվապահական ստանդարտների համեմատական գրքույկի հեղինակ, որը հանդիսացել է ՖՀՄՍ-ներին անցում կատարելու ուղեցույց բազմաթիվ մասնագետների համար։

Որպես իր մասնագիտական ունակությունների հաստատում Ավետիք Մովսիսյանը 2011թ.-ին ACCA-ի կողմից ստացել է ՖՀՄՍ-ների մասնագետի որակավորում (DipIFR) և հանդիսանում է Հայաստանում այդ որակավորումն ունեցող առաջին մասնագետներից մեկը։

Դասավանդվող առարկաները

ՖՀՄՍ

15.02.2023

«Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ»

2 շաբաթից մեկնարկում է «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ» թեմայով դասընթաց՝ EduX ուսումնական կենտրոնում:

Մեկնարկ՝ 19.09.2023

2 շաբաթից մեկնարկում է «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ» թեմայով դասընթաց՝ EduX ուսումնական կենտրոնում: