Գլխավոր / Դասախոսներ / Ավետիք Մովսիսյան

Ավետիք Մովսիսյան

Ավետիք Մովսիսյան

Որակավորված փորձագետ-հաշվապահ, ՖՀՄՍ-ների գծով խորհրդատու

Կրթություն և մասնագիտական որակավորումներ

Աշխատանքային փորձ

Այլ մասնագիտական տվյալներ 

Դասավանդվող առարկաները

Ֆինանսական հաշվետվությունների Պատրաստում

Դարձի՛ր որակավորված մասնագետ մասնակցելով EduX կրթական կենտրոնում կազմակերպվող ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ։

Դարձի՛ր որակավորված մասնագետ մասնակցելով EduX կրթական կենտրոնում կազմակերպվող ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ։