ԳԼԽԱՎՈՐ / ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ / Հայկ Հովհաննիսյան

Հայկ Հովհաննիսյան

Հայկ Հովհաննիսյան

Armeps, PPCM, e-auction գնումների համակարգի ներդրման պատասխանատու

Դասավանդվող առարկաները

Գնումների մասին ՀՀ օրենք և դրա կիրառում

«Գնումների մասին ՀՀ օրենք և դրա կիրառում» թեմայով դասընթաց

15.07.2022

«Գնումների մասին ՀՀ օրենք և դրա կիրառում» թեմայով դասընթաց