Գլխավոր / Դասախոսներ / Ժաննա Հարությունյան

Ժաննա Հարությունյան

Ժաննա Հարությունյան

ՀՀ Ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ, ԵՊՀ դասախոս, PHD

Կրթություն

2014-2019     

2012-2014     

2008-2012

Աշխատանքային փորձ

2021թ մինչ օրս       

2020-2021                 

2019- մինչ օրս        

2012-2013

2010-2011 

Միջազգային կոնֆերանսներ, սեմինարներ

2022-2023     

2022-2023     

2022

2022

2023

2014-2019     

 

 

Դասավանդվող առարկաները

Հանրային խոսք

EduX կրթական ակադեմիան, հետազոտելով մրցունակ, արդյունավետության բարձր ցուցանիշ ունենալու համար աշխատակիցներին անհրաժեշտ հմտությունների շղթան, առանձնացրել է “Հանրային խոսքի” հմտությունների յուրացման դասընթաց։

EduX կրթական ակադեմիան, հետազոտելով մրցունակ, արդյունավետության բարձր ցուցանիշ ունենալու համար աշխատակիցներին անհրաժեշտ հմտությունների շղթան, առանձնացրել է “Հանրային խոսքի” հմտությունների յուրացման դասընթաց։

Բանակցային հմտություններ

Հաշվի առնելով այն, որ ցանկացած ոլորտում և ցանկացած մասնագիտության մեջ լավ ղեկավար, արդյունավետ աշխատակից և առաջընթացի տեսլական ունեցող անձ պետք է տիրապետի բանակցային ռազմավարությանը՝ Edux կրթական ակադեմիան առաջարկում է նոր՝ «Բանակցային հմտություններ» դասընթացը։

Հաշվի առնելով այն, որ ցանկացած ոլորտում և ցանկացած մասնագիտության մեջ լավ ղեկավար, արդյունավետ աշխատակից և առաջընթացի տեսլական ունեցող անձ պետք է տիրապետի բանակցային ռազմավարությանը՝ Edux կրթական ակադեմիան առաջարկում է նոր՝ «Բանակցային հմտություններ» դասընթացը։